Прозорість та інформаційна відкритість Іллінецького НВК

1. Статут закладу освіти          Переглянути…

2. Положення про Лисогірську філію          Переглянути…

3. Положення про Якубівську філію          Переглянути…

4. Свідоцтво про атестацію         Переглянути…

5. Структура та органи управління          Переглянути…

6. Кадровий склад згідно з ліцензійними умовами          Переглянути…

7. Освітні програми, що реалізуються, та перелік освітніх компонетів, що передбачені відповідною освітньою програмою

8. Мова освітнього процесу - українська

9. Матеріально-технічне забезпечення закладу освіти     Переглянути...

10. Штатний розпис           Переглянути…

11. Положення про академічну доброчесність          Переглянути...

12. Про вибір підручників для учнів 5-х класів          Переглянути...

13. Наказ "Про визнання вибулими з навчального закладу Романової Аліни Михайлівни та Діхтяр Іванни Вікторівни"          Переглянути...