Звіт про роботу за 2019-2020 н.р.

Мова освітнього процесу

Українська

Статут закладу освіти
Положення про Лисогірську філію
Положення про Якубівську філію

Свідоцтво про атестацію

Сертифікат правомірності провадження освітньої діяльності

Стратегія розвитку Іллінецького НВК на 2020-2021 рр.

Структура та органи управління

Кадровий склад згідно з ліцензійними умовами

Освітня програма 2020-2021 н.р.

Навчальні плани 2020-2021 н.р.

Критерії, правила і процедури оцінювання здобувачів освіти закладу

Ліцензований обсяг та фактична кількість учнів НВК (2019/2020)

Матеріально-технічна база навчального закладу

Штатний розпис опорного навчального закладу та філей

Положення про академічну доброчесність

Звіт про навчальні досягнення та відвідування учнів за І семестр 2019-2020 н.р

Вибір підручників для учнів 5-х класів на 2018-2019 н.р.

Результати вибору електронних версій оригінал-макетів підручників для 2 класу

Результати вибору електронних версій оригінал-макетів підручників для 6 класу

Результати вибору електронних версій оригінал-макетів підручників для 7 класу

Результати вибору електронних версій оригінал-макетів підручників для 11 класу

Про запровадження дистанційної роботи на період карантину в навчальному закладі