Математика. Тема: Лічба до 10 в прямому і зворотньому порядку. Цифра 0. Число 10. Записування числа 10 двома цифрами. Читання і запис чисел в межах 10 словами і цифрами. Порівняння чисел в межах 10 з використанням відповідних знаків. Збільшення і зменшення числа на кілька одиниць. Учителі Насушна Т.П., Тітаренко В.В.

Leave a Comment