Тема тижня “Зимові свята”. Українська мова “Монологічне висловлювання. Читання слів із вивченими буквами. Письмо букв на позначення звуків. Велика/мала літера у власних /загальних назвах. Вправляння у правильній вимові й наголошуванні слів (тематика тижня). Запис під диктовку слів з відомими буквами”. Учитель Тітаренко В.В..

Leave a Comment